Alarm Sistemi Nasıl Kullanılır?

alarm-sistemi-nasil-kullanilir

Alarm Sistemi Nasıl Kullanılır?

Alarm sistemleri, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla oluşturulan ve genellikle ikaz ve görüntü kaydını içeren sistemler olarak tanımlanıyor. Kişiyi hedeflenen tehdide karşı zamanında ikaz etmenin yanı sıra hırsızlık gibi durumlar için alarm sistemlerinin varlığı caydırıcılık da sağladığından baştan kötü niyetli kişiler engellenmiş oluyorlar.

Alarm Sistemlerinin Amaçları Nelerdir?

Alarm sistemleri, farklı maksatlarla tesis ediliyor. Anlık görüntü sağlayan sistemler tüm amaçlara bir ölçüde hizmet etse de aslında her alarm sistemi belirli bir tehdide karşı kullanılıyor. En sık tesis edilen alarm sistemleri hırsızlığı önlemek için kullanılıyor.

Bu sistemlere hem araçlarda hem de işyeri ve evlerde sık sık rastlanıyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük metropollerde güvenlik hizmeti bulunmayan binalarda herkes kendi malının güvenliği için alarm sistemleri kurdurmayı bir çıkış yolu olarak görüyor. Kısaca amaç, can ve mal güvenliğini sağlamak olarak ifade ediliyor.

alarm-kullanimi

Alarm Sistemlerinin Çeşitleri Nelerdir?

Alarm sistemleri kullanım amaçlarına göre sınıflandırmak, sisteme ihtiyaç duyanlar için daha faydalı oluyor.

Kullanım maksatlarına göre alarmları;

  • Hırsızlık alarmı,
  • Yangın alarmı,
  • Acil çağrı alarmı,
  • Gaz alarmı,
  • Panik butonu olarak gruplandırılabiliyor.

Bunlardan en sık kullanılanlar şüphesiz hırsızlık ve gaz alarmlarıdır. Gaz alarmlarının kullanımı doğalgazın hayatımıza girişiyle bir zorunluluk da kazanıyor.

Hırsız alarmları ise araç, işyeri ve evlerde kullanılması sebebiyle gaz alarmından sonra en çok kullanılan alarm oluyor. Acil çağrı alarmına; toplu yaşanan yurt, otel gibi alanlarda rastlanıyor. Panik butonu ise daha çok can güvenliği ile ilgili bir sistemi ifade ediyor. Tehdit altında olan kişinin, bu tehdide karşı kullanılabilecek güvenlik birimine gizlice haber vermesini sağlamayı amaçlıyor.

Sistem Hangi Parçalardan Oluşur?

Alarm sistemleri, amaçlarına göre farklı sistemlerden oluşuyor. Her sistemde adı farklı olabilse de bir ikaz ünitesi bulunuyor. Bu ünite ikazı kurulu olduğu yerde sesli veya ışıklı yapabiliyor. Ama uzmanlarca asıl etkili olan bu sistemin bir güvenlik birimini de ikaz etmesi olduğu ifade ediliyor.

Görüntü birimi bağımsız olabildiği gibi bazı sistemlerin bir parçası da olabiliyor. Sistem; kayıt yapabiliyor ve anlık görüntü sağlayabiliyor.

Yangın ve gaz alarm sistemleri bunların dışında tehdidi ortadan kaldıracak sistemlerle de bütünleşik çalışabiliyor. Bunlardan en yaygın olanları söndürme sistemleri ile elektrik ve gaz kesici sistemler oluşturuyor.

Alarm Sistemleri Nasıl Çalışır?

Alarm sistemleri, kullanıcıların kontrolünde çalışabildiği gibi bağımsız da çalışabiliyor. Hırsız alarmları genellikle kapının kilitlenmesi il devreye giriyor. Binalarda kullanılan hırsızlık alarmları ise şifre ile devreye alınıp aynı yolla devre dışı bırakılıyor. Yangın, gaz, acil durum alarmları ve panik butonları ise daima faal olarak bulunuyor.

Uzmanlar, ideal olanın alarm sistemlerinin maksadına bağlı olarak bir güvenlik birimiyle irtibatlı olması olduğunu söylüyor. Böylece sistem ikazı gönderdiğinde; alarm sisteminin amacına bağlı olarak itfaiye dahil tüm güvenlik birimleri de uyarılmış oluyor.