Lokal Alarm Sistemleri

Lokal Alarm Sistemleri

Alarm sistemleri, suç eylemi ya da başka korku verici halleri saptamak ve vazgeçirmek adına planlanmış üç bileşenli kısımdan meydana gelir. Alarm sistemleri, yangın, gaz kaçağı ya da mekânsal farklılaşma gibi hadiseleri saptayabilir. Alarm sistemi, hadisenin tehdide neden olup olmayacağını tayin etmek adına kullanılabilir. Alarm sistemleri bileşenlerini tehdidi derk etme, tehdidi tayin etme ve caydırıcılık gibi unsurları ile değerlendirmek olanaklıdır.

Lokal Alarm Sistemleri Nedir?

Lokal alarm sistemleri satın alabileceğiniz başlıca alarm sistemi çeşididir. Lokal alarm sistemleri kontrol edilmezler ve çok kolay bir şekilde kapı ve pencerelere monte ettiğiniz sensörleri ihtiva eder. Sensörlerin kablolu ve kablosuz sistemlere eş iki kısmı mevcuttur. Lokal alarm sistemleri adına en mühim ayrım bir denetim paneline tabi olmamalarıdır. Bu biçimde olan alarm sistemlerinde devre kesildiği an alarm çalar. Alarm sesi sensörden çıkar.

Lokal Alarm Sistemlerinin Olumlu ve Olumsuz

Lokal alarm sistemleri maliyetleri bakımında çok olumludur. Zaten lokal alarm sistemlerinin sahip olduğu tek olumlu tarafı da budur. Lokal alarm sistemleri ekseriyetle en hesaplı alarm sistemi çeşididir. Hatta kurulumu da hayli basittir. Ekseriyetle pillerle gelir ve ardından direktiflere uygun bir şekilde pencerelere ve kapılara monte edilir. Lokal alarm sistemleri fiyatları bakımında ne kadar hesaplıysa emniyet hususunda da o kadar pasiftir. Lokal alarm sistemleri oldukça basit bir şekilde devre dışı bırakılabilir.

Alarm Sistemi Nasıl İşler?

Alarm sistemleri nitelikleri bakımından değişik işleme ilkelerine sahiptir. Değişik haller için özel üretilen alarm sistemleri değişik sensörler ile çalışır ama esas çalışma ilkesi aynıdır. Sensörler ile yangın, hırsızlık, gaz kaçağı gibi haller derk edilir ve sensörlerin ilettiği sinyallerin alarm sinyaline dönüşmesi sağlanır ardından siren çalmak için harekete geçer.

Alarm Sistemlerinin Çeşitleri

Alarm sistemlerinin pek çok çeşidi bulunuyor.

İşte alarm sistemlerinin birkaçı şunlardır;

Hırsız Alarmı

Hareket, para tuzağı, manyetik kontak ve cam kırılma sensörlerinin işlem görmesiyle hırsızlık olayı fark edilir, alarm gerekli sinyalleri iletir ve sirenler öter.

Yangın Alarmı

Yangın durumlarında da ısı ve duman sensörlerini içeren alarm sistemleri seçilebilir ya da yangın düğmesi kullanılabilir. Sensörler ısı ve dumanı derk ederek hem alarm izleme merkezini uyarır hem de bulunduğunuz yere itfaiye yollanır ve alarm ses çıkararak yangı dolayısıyla sizi uyarır.

Gaz kaçağı Alarmı

Gaz kaçağı olması durumunda gaz sensörleri derhal far eder ve alarm sinyali aracılığı ile bulunduğunuz yere alakalı ekipleri gönderir ve sizi de gaz kaçağı hususunda uyarır.